کرونوتراپی

آیا ممکن است درمان کوتاه مدت برای بیماران مبتلا به اختلالات خلقی کمک کننده باشد؟

درمان که باعث تسکین سریع بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و افسردگی دو قطبی می شود، تحت فرمان رادار قرار می…