روان شناسی بالنی سلامت

زمینه های پیدایش روان شناسی سلامت در دهه ی 1970 موازی با استقرار پزشکی نوین، دو حوزه ی جدید پدید آمدند که نقش عوامل روان شناختی را در بیماری بررسی می کردند: یکی از آنها پزشکی رفتاری نامیده شده است. لذا روان شناسی سلامت، یکی از شاخه…

عوامل روان شناختی در رابطه ازدواج ها

عوامل روان شناختی در ازدواج گر چه ممکن است زوج ها مراحل قابل پیش بینی ای را برای ایجاد رابطه در…

سرطان!!

سرطان به عنوان رشد غیرقابل کنترل سلول های غیرعادی تعریف شده است، که تومورهایی به نام نئوپلاسم تولید می کند. دو نوع…

درد چیست؟

به نظر می رسد که درد کارکرد مشهودی دارد. درد بازخورد ثابتی درباره بدن ارائه کرده و ما را قادر می سازد…

الگوی شناخت و تربیت اخلاقی کودکان

برای تربیت اخلاقی کودکان، پرورش 8 بُعد مختلف که خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند لازم به نظر می رسد:

بالا و پایین های زندگی مجازی

به کار گیری شبکه های اجتماعی از سوی نوجوانان می تواند به «افسردگی فیس بوکی» بینجامد.                   – جی اس اوکیف…

انتخاب های تربیتی

اکثر تصمیم گیری های مهم زندگی خردسالان توسط والدین انجام می شوند. برخی از این تصمیم گیری های مهم عبارتند از: تصمیم…