روان شناسی سلامت، و تندرستی

اختلال بد شکلی بدن body dysmorphic disorder

ملاک های تشخیصی :   A) اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از…

صــــرع

در صرع ، فرد دچار تشنج هایی راجعه از انواع گوناگونی می شود که بر روی الکتروانسفالوگرام (نوار مغزی) ثبت شده و…

بهداشت روانی و سطوح پیشگیری

بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی ، احساسی و…

روان شناسی بالنی سلامت

زمینه های پیدایش روان شناسی سلامت در دهه ی 1970 موازی با استقرار پزشکی نوین، دو حوزه ی جدید پدید آمدند…

سرطان!!

سرطان به عنوان رشد غیرقابل کنترل سلول های غیرعادی تعریف شده است، که تومورهایی به نام نئوپلاسم تولید می کند. دو نوع…

درد چیست؟

به نظر می رسد که درد کارکرد مشهودی دارد. درد بازخورد ثابتی درباره بدن ارائه کرده و ما را قادر می سازد…