روان شناسی، و مشاوره

اختلال بد شکلی بدن body dysmorphic disorder

ملاک های تشخیصی :   A) اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از…

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی  ADHD) attention – deficit/hyperactivity disorder

روان شناسی و حوزه های وابسته

برخی روان شناسان ، روان شناسی را به این صورت تعریف می کنند: مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی. اما همه…

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی علمی است که تاثیرات موقعیت هایمان را مطالعه می کند و در کنار آن توجه ویژه به این موضوع…

شیوه‌های مشاوره در روان شناسی

مشاوره چیست ؟  شیوه‌های مشاوره در روان شناسی مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد…

روان شناسی بالنی سلامت

زمینه های پیدایش روان شناسی سلامت در دهه ی 1970 موازی با استقرار پزشکی نوین، دو حوزه ی جدید پدید آمدند…

بالا و پایین های زندگی مجازی

به کار گیری شبکه های اجتماعی از سوی نوجوانان می تواند به «افسردگی فیس بوکی» بینجامد.                   – جی اس اوکیف…