خانواده، و سبک زندگی

پاسخ های جنسی انسان

مقدمه سکس و تمایلات جنسی از مسائل مهم فردی و اجتماعی است که نه تنها در سطح بیولوژیک سبب ادامه نسل…

عوامل روان شناختی در رابطه ازدواج ها

عوامل روان شناختی در ازدواج گر چه ممکن است زوج ها مراحل قابل پیش بینی ای را برای ایجاد رابطه در…

الگوی شناخت و تربیت اخلاقی کودکان

برای تربیت اخلاقی کودکان، پرورش 8 بُعد مختلف که خود به دو دسته اصلی تقسیم می شوند لازم به نظر می رسد:

انتخاب های تربیتی

اکثر تصمیم گیری های مهم زندگی خردسالان توسط والدین انجام می شوند. برخی از این تصمیم گیری های مهم عبارتند از: تصمیم…