مداخلات اجتماعی برای افسردگی

افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی است و عامل اصلی باروری بیماری در سراسر جهان است. بزرگسالان سالم تر و جداگانه ای که به طور منظم تعامل اجتماعی دارند، ممکن است در معرض خطر به خصوص باشند. محققان در کانادا می خواستند ببینند که آیا مداخلاتی که هدفش تسهیل تعامل و ارتباط بین افراد…

اختلال بد شکلی بدن body dysmorphic disorder

ملاک های تشخیصی :   A) اشتغال ذهنی به یک یا چند نقص یا عیب خیالی در ظاهر بدن که از…

آیا ممکن است درمان کوتاه مدت برای بیماران مبتلا به اختلالات خلقی کمک کننده باشد؟

درمان که باعث تسکین سریع بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شدید و افسردگی دو قطبی می شود، تحت فرمان رادار قرار می…

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD)

اختلال کاستی توجه / بیش فعالی  ADHD) attention – deficit/hyperactivity disorder

صــــرع

در صرع ، فرد دچار تشنج هایی راجعه از انواع گوناگونی می شود که بر روی الکتروانسفالوگرام (نوار مغزی) ثبت شده و…

روان شناسی و حوزه های وابسته

برخی روان شناسان ، روان شناسی را به این صورت تعریف می کنند: مطالعه علمی رفتار و فرایندهای ذهنی. اما همه…

بهداشت روانی و سطوح پیشگیری

بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی ، احساسی و…

پاسخ های جنسی انسان

مقدمه سکس و تمایلات جنسی از مسائل مهم فردی و اجتماعی است که نه تنها در سطح بیولوژیک سبب ادامه نسل…

کاربردهای درمانی نوروفیدبک

اختلالات مختلف روانی در حقیقت حاصل کارکرد نامناسب مغز و درنتیجه تولید الگوی ناصحیح امواج مغزی می‌باشند. می‌دانیم که الگوی امواج…

روان شناسی اجتماعی

روان شناسی اجتماعی علمی است که تاثیرات موقعیت هایمان را مطالعه می کند و در کنار آن توجه ویژه به این موضوع…

شیوه‌های مشاوره در روان شناسی

مشاوره چیست ؟  شیوه‌های مشاوره در روان شناسی مشاوره رابطه ای است بین دو فرد که در آن یکی می کوشد…